Stowarzyszenie KoLiber wraz z innymi organizacjami studenckimi i akademickimi wystosowało list otwarty skierowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina oraz Rektorów Uczelni Wyższych, zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przeciwko próbom ograniczania wolności słowa na uniwersytetach w związku z ofensywą środowisk lewicowych wymierzonej przeciwko wykładom Pani Rebecci Kiessling – amerykańskiej prawnik, mówcy pro-life oraz prezesa organizacji „Save the 1”.

Pani Rebecca Kiessling jest osobą poczętą w wyniku zgwałcenia i została ocalona dzięki zakazowi aborcji. W swoich wystąpieniach ma poruszyć kwestie prawa każdego człowieka do życia oraz jednakowej godności osoby bez względu na okoliczności poczęcia.

Jako przedstawiciele organizacji studenckich i akademickich sprzeciwiamy się ograniczeniu wolności słowa przez grupy, które samemu bez przeszkód korzystają z przestrzeni wolności, którą jest uniwersytet, a odmawiają tego prawa innym działającym legalnie organizacjom. Stoimy na stanowisku, że Uniwersytety powinny dawać możliwość swobodnej dyskusji każdemu, nie zaś wybranym organizacjom, czy też poglądom. Zwłaszcza, iż historycznie Uniwersytety były zawsze miejscem swobodnego głoszenia poglądów, nawet tych bardzo kontrowersyjnych.

Wierzymy, że w zaistniałej sytuacji Rektorzy Uczelni Wyższych nie ulegną naciskom środowisk próbujących tłumić wolność akademickiej dyskusji i umożliwią przeprowadzenie spotkań z Panią Rebeccą Kiessling na polskich Uniwersytetach.

Oprócz Stowarzyszenia KoLiber list został podpisany przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej, Fundację Polska Jutra, Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, Fundację Służba Niepodległej oraz Fundację Rozwoju Polski.

Tak zaistniałą sytuację komentuje koordynator projektu „KoLiber dla Życia”, Emil Berebecki:

„Dziwnych czasów dożyliśmy, w których to grupy tak mocno domagające się tolerancji i wolności słowa, tę wolność słowa i tolerancję ograniczają. Chodzi oczywiście o ostatnie próby ograniczenia wolności słowa przez organizacje lewicowe, które wyrażają się w blokowaniu wykładów na uniwersytetach w całej Polsce organizowanych przez  Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z panią Rebecą Kiessling oraz szkalowaniu osoby pani Kiessling. To wszystko pokazuje tylko, że wszelkie tematy związane z problematyką szeroko pojętej ochrony życia są w naszym kraju zwalczane wszelkimi sposobami przez lewicę. Jako członek Stowarzyszenia KoLiber, któremu kwestie wolności słowa oraz ochrony życia są niezwykle bliskie, nie mogę godzić się na taki stan rzeczy. Dlatego będę wspierał wszelkie inicjatywy, których celem będzie zmiana tego trendu.”

List otwarty przedstawicieli ogólnopolskich organizacji studenckich i akademickich przeciwko próbom ograniczania wolności słowa:

17349316_771573079662943_94686916_o
17342325_771573072996277_1301101622_o

Fot: pch24.pl