Dr Nikolas Nikas w Polsce – „KoLiber dla Życia” patronem wydarzenia

W dniach 5-9 maja z cyklem prelekcji odwiedzi Polskę dr Nikolas Nikas – prezes amerykańskiej organizacji pozarządowej Bioethics Defence Fund (Fundacja Obrony Bioetyki), ceniony specjalista w dziedzinie prawa i bioetyki. Jednym z patronów wizyty (spotkań lubelskich) organizowanej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest „KoLiber dla Życia”.

Dr Nikas jest uznanym ekspertem w dziedzinie bioetyki i prawa medycznego, zaangażowanym w wiele procesów sądowych związanych z konfliktem sumienia w pracy lekarza, farmaceuty oraz innych zawodów medycznych. Specjalizuje się m.in. w problematyce klonowania, aborcji i eutanazji. W przeszłości pełnił rolę konsultanta Prezydenckiej Rady Bioetycznej w Waszyngtonie.

 

Szczegółowy program wizyty:

5 maja (poniedziałek)

Warszawa, godz. 9:45 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aula im. Robertach Schumana (ul. Wóycickiego 1/3) – w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej dylematom początku i końca życia ludzkiego w perspektywie medycznej, bioetycznej i prawnej: „Kiedy człowiek już żyje, a kiedy jeszcze nie umarł?”. Wykład dr Nikasa nt. prawnych aspektów zapłodnienia pozaustrojowego odbędzie się o godz. 11:30. Organizator: Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej im. Wojciecha Wasiutyńskiego.

Białystok, godz. 16:30 Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, sala 216 – temat wykładu: „Contemporary bioethical challenges. Healthcare rights of conscience, abortion and its impact on women, human cloning, end of life” (Współczesne wyzwania dla bioetyki. Prawa sumienia w służbie zdrowia, aborcja i jej wpływ na kobiety, klonowanie człowieka, koniec życia). Organizatorzy: Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej, Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro humanae vitae”, Studenckie Koło Historii Prawa.

 

6 maja (wtorek)

Kraków, godz. 13:15 Uniwersytet Jagielloński, Collegium Novum, ul. Gołębia 24 (główny gmach UJ), sala 52 (II piętro) – temat wykładu: „Cloning and embryonic stem cell research – legal perspective” (Klonowanie i badania nad komórkami macierzystymi pochodzenia embrionalnego – perspektywa prawna).

 

7 maja (środa)

Lublin, godz. 13:30 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Maximum ul. Staszica 4/6, sala 301 – temat wykładu: „Sumienie w medycynie – instrukcja obsługi”. Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, Koło Naukowe Etyki i Filozofii Człowieka, Instytut na rzecz Państwa Prawa.

godz. 15:50 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, Collegium Ioannis Pauli II, sala C-737 (VII piętro) – temat wykładu: „Sumienie prawnika – instrukcja obsługi”. Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, Instytut na rzecz Państwa Prawa.

 

8 maja (czwartek)

Warszawa, godz. 18:30 Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, sala 1.4 – temat wykładu: „Back to the Future: In Vitro Fertilization, Gestational Surrogacy and the Eugenic Temptation” (Powrót do przyszłości: zapłodnienie in vitro, macierzyństwo zastępcze i pokusa eugeniki). Organizatorzy: Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej Ius et Civitas, Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Wykładu Nikolasa Nikasa pt. „Prawne i etyczne problemy dotyczące zapłodnienia pozaustrojowego” będzie można posłuchać również na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Położna-wczoraj-dziś-jutro” 8 maja o godz. 10:15, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, aula A.

 

9 maja (piątek)

Poznań, godz. 11:00 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, sala 4.8 – temat wykładu: „Human cloning and stem cell research: scientific, legal and moral implications” (Klonowanie człowieka i badania nad komórkami macierzystymi: konsekwencje naukowe, prawne i moralne). Organizator: Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege Artis.

Łódź, godz. 18:00Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Pomorska 251, główne wejście, sala 01.12 – temat wykładu: „Prawo a biotechnologia w perspektywie Stanów Zjednoczonych”. Organizatorzy: Zakład Prawa Medycznego i Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Wszystkie wykłady tłumaczone będą na j. polski.

 

Zapraszamy!