Kolejny apel do Rzecznika Praw Dziecka

Po raz kolejny występujemy do Rzecznika Praw Dziecka w trosce o życie nienarodzonych dzieci. Tym razem po wymijającej odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy poprzednio od p. Marka Michalaka wystosowaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej na temat:

  1. Czy Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w 2012 r. podejmował jakiekolwiek działania mające na celu ochronę życia dzieci poczętych, ale jeszcze nienarodzonych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r ze zm.)?
  2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie powyższych działań.

Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber

Piotr Gładysz