Przewodniczący koła terenowego Bolesławiec, Członek komisji rewizyjnej oddziału Wrocław

Andrzej Janiec

Tel. 517 782 131

Inżynier biotechnologii, student bioinformatyki na Politechnice Wrocławskiej, absolwent podyplomowych studiów rolniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Przedsiębiorca, pszczelarz, Linux-like administrator, programista python. Działalność w stowarzyszeniu KoLiber: Członek zwyczajny stowarzyszenia KoLiber oddział Wrocław. Przewodniczący koła terenowego w Bolesławcu. Koordynator projektu LEM. w woj. dolnośląskim.Koordynator ogólnopolski projektu KoLiber dla Życia.