Seweryn Szwarocki

Strona domowa: http://szwarocki.pl

Jestem konserwatywnym-liberałem, który uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Irytują mnie patologie współczesnego państwa, tyrania prawa i arogancja władzy. Wierzę, że da się to zmienić, ale tylko wówczas jeśli ludzie hołdujący republikańskiej wizji państwa zaczną być aktywni. Dlatego zamiast narzekać – działam. Członkiem Stowarzyszenia KoLiber jestem od 2010 roku. W okresie grudzień 2011 - grudzień 2012 pełniłem funkcję Skarbnika Stowarzyszenia, a w grudniu 2012 roku zostałem wybrany na Prezesa Zarządu. W trakcie mojej kadencji Stowarzyszenie zainicjowało trzy duże projekty społeczne, które odbiły się głośnym echem medialnym: „Goń z pomnika bolszewika” (http://gonbolszewika.pl/), „KoLiber dla Życia” (http://dlazycia.koliber.org/), „KoLiber Historia” (http://historia.koliber.org/) W latach 2012-2016 byłem członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej. Od 2016 roku zasiadam w Sądzie Naczelnym Stowarzyszenia. Uważam, że w życiu publicznym oprócz dobrych chęci kluczowe są wiedza i kompetencje. Zdobywałem je studiując Finanse w Szkole Głównej Handlowej (praca magisterska pt.:”Dynamika państwa socjalnego we Włoszech w latach 1870-2005” pod kierunkiem prof. Leszka Balcerowicza), a następnie pracując jako konsultant biznesowy w czołowych polskich firmach doradczych takich jak Ernst&Young i Sollers Consulting. Od 2014 roku jestem również ekspertem Fundacji Republikańskiej.