Rozpoczynamy nowy projekt KoLibra!

Stowarzyszenie KoLiber inicjuje nowy projekt. Akcja „KoLiber dla życia” będzie dotyczyła kwestii ochrony życia poczętego, a celem tego przedsięwzięcia jest uświadamianie polskiego społeczeństwa na temat aborcji.

Pewien słynny amerykański działacz ruchu pro-life, Bernard Nathanson rzekł kiedyś: „Życie nie tylko można, ale trzeba jasno definiować: rozpoczyna się od poczęcia. Osoba poczęta jest istotą ludzką, nie ma takiego momentu podczas życia płodu, w którym mogłoby dojść do zmiany niczego w coś, przekształcenia czegoś, co nie jest osobą w człowieka. Życie jest nieprzerwanym procesem – od swojego początku, od zapłodnienia do końca.” Te słowa nadają sens działaniu na rzecz podstawowej i fundamentalnej zasady naszej cywilizacji, prawa do życia.

Podążając za tymi słowami rozpoczynamy nowy projekt. „KoLiber dla życia”, to akcja, która w dużej mierze ma edukować na temat tego czym tak naprawdę jest przerywanie ciąży. Ma także informować Polaków o bieżących wydarzeniach związanych z tą tematyką.

Będziemy starali się na różne sposoby promować idee pro-life. W najbliższym czasie, bo już 29 października rozpoczynamy tournee po Polsce z nowym amerykańskim hitem filmowym bijącym w Stanach Zjednoczonych rekordy oglądalności. Film nosi nazwę „October Baby”. Obraz ten oparty jest na prawdziwej historii, a twórcy skupiają się w nim przede wszystkim na zagadnieniu życia poczętego. We współpracy z biurem poselskim Przemysława Wiplera przygotowaliśmy także interpelację do Ministra Zdrowia ws. dokonywania aborcji w polskich placówkach medycznych w 2011 r.

Mamy także nadzieję, że polscy posłowie po zakończeniu prac w komisjach nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie życia poczętego zakazującego dokonywania aborcji z przesłanek eugenicznych podczas decydującego głosowania w większości wybiorą opcję „za życiem”.