Stowarzyszenie KoLiber popiera apel do Przewodniczącego Komisji ds. Petycji Sławomira Piechoty, wystosowany w dniu 9 stycznia 2017 roku przez przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.

Przed planowanym na dzień 26 stycznia 2017 roku rozpatrzeniem przez Komisję petycji popartej podpisami 150 tysięcy obywateli, pragniemy zaapelować o przedłożenie Sejmowi załączonego do niej projektu, który po 24 latach funkcjonowania ustawy zezwalającej na legalne zabijanie tysięcy nienarodzonych dzieci, daje szansę na ustanowienie prawnych gwarancji dla każdego poczętego życia oraz dla należytej i kompleksowej ochrony zdrowia i życia wszystkich kobiet w ciąży. Uważamy, iż dalsze prace parlamentarne nad rzeczoną petycją dają szansę na kontynuowanie inicjatywy rozpoczętej obywatelskim projektem ustawy „Stop Aborcji”, któremu Stowarzyszenie KoLiber udzieliło pełnego wsparcia.

Ze szczególnym apelem zwracamy się do posłów będących członkami Stowarzyszenia: Magdaleny Błeńskiej, Marcina Horały, Jakuba Kuleszy, Pawła Lisieckiego, Tomasza Rzymkowskiego – prosimy Was o podjęcie wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia projektu pod obrady Sejmu i odbudowania większości „za życiem”, której potencjał już ujawnił się w czasie tej kadencji. Liczą na to nie tylko ci KoLibranci, którzy zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, ale także każdy człowiek, któremu sumienie nie pozwala pozostać obojętnym wobec sprawy prawnej ochrony życia tych, którzy nie mogą bronić się sami – nienarodzonych dzieci.

Niezmiennie uważamy, iż staraniom o zapewnienie pełnej prawnej ochrony życia od poczęcia powinny towarzyszyć kampanie społeczne, promujące pośród młodych ludzi odpowiedzialny stosunek do powziętych wyborów życiowych. Mając to na uwadze, nasze Stowarzyszenie od lat aktywnie realizuje projekt „KoLiber Dla Życia”. W ostatnim czasie prace te zaowocowały sukcesem konkursu „Naturalnie – Rodzina!”, a wcześniej – popularyzacją w Polsce filmu „October Baby”.

Mikołaj Pisarski

Prezes Stowarzyszenia KoLiber