Włącz się z nami w inicjatywę „Jeden z nas”!

18 lutego Stowarzyszenie KoLiber czynnie zaangażowało się w pierwszą na taką skalę inicjatywę obywatelską w historii Europy.

Inicjatywa “Jeden z Nas” jest jedną z pierwszych Europejskich Inicjatyw Obywatelskich oficjalnie zarejestrowanych w UE. Europejska Inicjatywa Obywatelska jest narzędziem bezpośredniego wpływu obywateli na kształt prawa europejskiego.

Celem inicjatywy „Jeden z Nas” jest doprowadzenie do tego, aby finanse unijne były wydatkowane wyłącznie na cele mieszczące się w ramach kompetencji UE. Ochrona życia ludzkiego jest obszarem wyłączonym spod kompetencji Unii Europejskiej i pozostaje w zakresie wyłącznej jurysdykcji państw członkowskich.

Mając na uwadze orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w sprawie Brüstle vs. Greenpeace) który uznał, że embrion ludzki jest początkiem rozwoju istoty ludzkiej, “Jeden z Nas” dąży do takiej zmiany prawa, by UE zakończyła finansowanie aktywności, które wiążą się z niszczeniem ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego oraz finansowania dostępu do aborcji. W tym celu niezbędne są jedynie niewielkie zmiany w obowiązujących przepisach finansowych UE

Warunkiem rozpatrywania projektu zmian w przepisach finansowych UE przez Komisję Europejską jest poparcie inicjatywy przez 1 milion obywateli przynajmniej siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej (z czego obywatele Rzeczpospolitej Polskiej muszą oddać przynajmniej 38 250 głosów poparcia inicjatywy). Inicjatywą „Jeden z nas” objęte jest aktualnie 25 państw członkowskich UE. Celem Polskiego Komitetu Narodowego jest zebranie jak największej liczby głosów, przekraczającej niezbędne minimum. Jako pierwsi w Europie osiągnęliśmy wymagane minimum. Chcemy, aby przedstawiciel inicjatywy „Jeden z Nas” referując sprawę na forum UE czuł rzeczywistą siłę swojego
mandatu.

Stowarzyszenie KoLiber zaangażowało wszystkie swoje siły do zbierania podpisów w całej Polsce. Do Komitetu Narodowego przedsięwzięcia również został zaproszony Vice-Prezes Stowarzyszenia KoLiber, Piotr Gładysz i znalazł się w gronie takich autorytetów zajmujących się tematyką pro-life, jak prof. Bogdan Chazan, Tomasz Terlikowski czy dr inż. Antoni Zięba. W ramach naszego zaangażowania w inicjatywę zorganizowaliśmy również konkurs wśród oddziałów KoLibra. Oddział, które zbierze najwięcej podpisów w całej Polsce otrzyma bon na materiały promocyjne w kwocie 500 zł. Szczegóły dot. zbieranych podpisów będzie można znaleźć w zakładce „Jeden z nas”.