WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „WYBIERZ ŻYCIE” 2017

 

28 maja 2017 roku w Warszawie, zebrało się Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wybierz Życie”. Zostały wyłonione najlepsze prace plastyczne, które będzie można zobaczyć podczas wernisażu, kiedy zostaną wręczone nagrody dla laureatów.

 

Skład Jury:

Emil Berebecki – ogólnopolski koordynator projektu „KoLiber dla Życia”, były Prezes olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Absolwent Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

http://koliber.org/ludzie/emilberebecki/

 

Natalia Kucharska – z zawodu architekt, w latach 2015-2016 ogólnopolski koordynator projektu KoLiber dla Życia.

http://koliber.org/ludzie/nataliakucharska/

 

Grażyna Grobelna – filozof, nauczycielka muzyki, performerka, pisarka, malarka.

http://www.grazynagrobelna.com/

 

Tomasz Prokop – fotograf, współpracuje m. in. z Poland Business Run, oraz Fundacja Poza Horyzonty

http://tomekprokop.com/

 

Łukasz Przybyło – trener edukacji, animator społeczno – kulturalny, założyciel i prezes Fundacji Timszel, pedagog, twórca i realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Menedżer podmiotów ekonomii społecznej. Właściciel firmy szkoleniowej Eduinspiro.

 

 

Prace zostały podzielone na dwie grupy wiekowe:

1 – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,

2 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.

 

Ponadto została przyznana nagroda Grand Prix Konkursu!

 

W trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez „KoLiber dla Życia” wzięły udział prace nadsyłanych z całej Polski. Niestety ze względów formalnych niektóre prace nie mogły zostać wzięte pod uwagę. Otrzymaliśmy prace wykonane w różnej technice zaś poziom każdej z nich był niezwykle wysoki.

 

LAUREACI:

Grupa wiekowa 1:

1. miejsce – Magdalena Cudak (14 lat)

1. miejsce – Joanna Rogula (14 lat)

2. miejsce – Kinga Dudko (14 lat)

2. miejsce – Weronika Godziszewska (16 lat

3. miejsce – Martyna Wilczyńska (14 lat)

 

 

Grupa wiekowa 2:

1. miejsce – Weronika Kudzin (17 lat)

2. miejsce – Natalia Suchta (17 lat)

Wyróżnienie – Angelika Kulawiak (18 lat)

 

 

Grand Prix Konkursu:

Grand Prix Konkursu otrzymała Kinga Suszka (22 lata)

 

 

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz wernisaż prac!

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Serdecznie zapraszamy na Galę Finałową, która odbędzie się 10 czerwca w Warszawie

Galeria zwycięskich prac!

Grand Prix Konkursu

Grand Prix Konkursu otrzymała Kinga Suszka (22 lata):

 

Grupa wiekowa 1:

1. miejsce – Magdalena Cudak (14 lat):

1. miejsce – Joanna Rogula (14 lat):

2. miejsce – Kinga Dudko (14 lat):

2. miejsce – Weronika Godziszewska (16 lat):

3. miejsce – Martyna Wilczyńska (14 lat):

Grupa wiekowa 2:

1. miejsce – Weronika Kudzin (17 lat)

2. miejsce – Natalia Suchta (17 lat)

Wyróżnienie – Angelika Kulawiak (18 lat)

Jury konkursu serdecznie dziękujemy za merytoryczną ocenę i zaangażowanie!